Opgietingen bij Thermen Holiday

Thermen Holiday verzorgt zeven opgietingen per dag in twee verschillende sauna's: de Banja & de Kelo. Er zijn algemene en speciale opgietingen, het thema hiervan kan wisselen. Denk bijvoorbeeld aan een heerlijke berkentakken-opgieting. 

Tijden waarop dagelijks de opgietingen plaats vinden: 

12:00
13:30
15:00
16:30
18:00
19:30
21:00